พีธีถวายตัวเป็นลูกพระธาตุ ฯ และพิธีไหว้ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จัดพีธีถวายตัวเป็นลูกพระธาตุ ฯ และพิธีไหว้ครู ปี 2566