นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมติว “A-Level TGAT-Eng”