ภาคเรียนที่ 2/2564 นี้การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในส่วนของชุมนุม ยังคงเดิม
คือ สะสมเกียรติบัตร(จำนวนตามรูปภาพ) สะสมเกียรติบัตรผ่านทุกกิจกรรม

เนื่องจากสถานการณ์โควิด เรายังมีบุฟเฟต์เหมาๆ แก้ มผ. โดย
นักเรียน ม.ต้น สะสมเกียรติบัตร 6 ใบ
นักเรียน ม.ปลาย สะสมเกียรติบัตร 8 ใบ
(นับเกียรติบัตรที่ออกเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2564 จนถึงปัจจุบัน)
ถ้าพบว่าหลักฐานเป็นการปลอมแปลง จะไม่ผ่าน

เข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์
www.activity.tnw.in.th

และคุณครูสามารถเช็คผลงานนักเรียน โดยกดเข้าไปที่เว็บไซต์และเข้าชมผลงานหรือติดตามนักเรียนได้เลย

หากนักเรียนไม่สะดวกหรือถนัดในกิจกรรมสะสมเกียรติไม่ได้ หรือนักเรียนมีความถนัดหรือความสามารถในการแข่งขันอื่นจนได้รางวัล หรือเป็นจิตอาบำเพ็ญประโยชน์ ก็สามารถนำภาพที่ร่วมกิจกรรมมาแทนเกียรติบัตรได้

Knowledge is all around you
เพราะความรู้อยู่รอบๆตัวเรา