ประกาศผลการสอบ และประกาศการจัดห้องเรียน ชั้น ม.1 (ในเขต / นอกเขต) และ ม.4 (รอบทั่วไป / โควต้าโรงเรียนเดิม ปีการศึกษา 2567


ประกาศโรงเรียน


ประกาศผลการสอบ

1รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ชั้น มัธยมศึกษรปีที่ 1 (ในเขต)ดาวน์โหลด
2รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ชั้น มัธยมศึกษรปีที่ 1 (นอกเขต)ดาวน์โหลด
3รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ชั้น มัธยมศึกษรปีที่ 4 (รอบทั่วไป)ดาวน์โหลด
4รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ชั้น มัธยมศึกษรปีที่ 4 (โควต้าโรงเรียนเดิม)ดาวน์โหลด

ประกาศการจัดห้องเรียน

1ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (จัดห้องเรียน)ดาวน์โหลด
2ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (จัดห้องเรียน)ดาวน์โหลด