เนื่องด้วยวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ครบรอบ 39 ปี โรงเรียนจึงมีประการแจ้งให้นักเรียนทุกระดับชั้นทราบ โดยจะทำงดการเรียนการสอนในห้องเรียน Online