ประกาศหยุดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 6 – 14 กันยายน พ.ศ. 2566