ผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา