รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและสรรหาให้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาการณ์ จำนวน 1 อัตรา