ประกาศรับสมัคร และคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ห้องเรียนแผนภาษาญี่ปุ่น – อังกฤษ ตำแหน่งครูชาวญี่ปุ่น สอนวิชาภาษาญี่ปุ่น จำนวน 1 อัตรา