รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและสรรหาให้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน) จำนวน 1 อัตรา