ติดต่อโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
Thatnaraiwittaya School

เลขที่ 606 ถนนหมายเลข 22 บ้านชุมชนดงพัฒนา
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

โทรศัพท์ : 042-970128
โทรสาร : 042-743678
เว็บไซต์ : www.tnw.in.th
อีเมล์ : email@tnw.ac.th


สถานที่ตั้งโรงเรียน