พิธีรับมอบใบประกาศเกียรติคุณกำลังพลและบุคลากรปฏิบัติงานศูนย์ส่งเสริมทหารกองประจำการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ 2566

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2566 ดร.สมใจ  อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมด้วยนายชาคริสต์ เลิศเตชะจิรานนท์ นายศรชัย ปราบงูเหลือม และนางสาวธุรดา ศรีพั้ว ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เข้าร่วมพิธีรับมอบใบประกาศเกียรติคุณกำลังพลและบุคลากรปฏิบัติงานศูนย์ส่งเสริมทหารกองประจำการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเป็นการประกาศคุณงามความดีที่ข้าราชการครูดังกล่าวมีความมุ่งมั้น ตั้งใจ ทุ่มเท แรงใจ ในโอกาสที่ทำการสอนแก่ทหารกองประจำการ ในศูนย์ส่งเสริมทหารกองประจำการ ส่งผลให้ทหารกองประจำการ ฯ สอบผ่านขั้นที่ 1 (ภาควิชาการ) จำนวน 14 นาย ณ ห้องรับรอง กองบังคับการกรมทหารราบที่ 3 ค่ายกฤษณ์สีวะรา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร