การพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ ว 10 (PA)

วันที่ 28 เมษายน 2566 นายจำนงค์ ประสานวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา นายกสมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรอบรม “เรื่องการพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ ว 10 (PA) “ โดยมีสมาชิกสมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่ายุพราชวิทยาลัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่