โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดติววิชาภาษาอังกฤษ NETSAT , TGAT TPAT และ A-LEVEL กับ อ.สุวคนธ์ อินป้อง (ครูเลดี้เก๋เก๋)