โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ สำหรับการสอบ NETSAT A-LEVEL และTGAT-TPAT จัดติววิชาชีววิทยา อาจารย์อำพล ขวัญพัก (ครูกาแฟ)