โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ สำหรับการสอบ NETSAT A-LEVEL และTGAT-TPAT จัดติววิชาเคมี อาจารย์กนกวรรณ ภิญโญชีพ (ครูนาส)