โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ สำหรับการสอบ NETSAT A-LEVEL และTGAT-TPAT จัดติววิชาภาษาไทย อาจารย์คมสันต์ อุ่นเจริญ (ครูพี่ตี๋)