กิจกรรมรณรงค์ “ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง” เพื่อถวายเป็นพระราชกุลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี