แผนปฏิบัติการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ปีการศึกษา2567