กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 1/2567