รายงานการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2566